İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, ilgili web sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: Uzman Sertifika (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.) Adres: Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Flora Residence No:1 D:365 Ataşehir / İSTANBUL, Telefon: 0 850 550 50 54 Email: destek@uzmansertifika.com İlgili web sitesi : www.uzmansertifika.com

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak uzmansertifika.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Bundan böyle (ALICI) olarak anılacaktır.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Detayları siparişin verildiği zamanda uzmansertifika.com web sitesinde belirtilmektedir. Ayrıca sipariş sonrası ALICI’nın üye olurken belirttiği mail adresine gönderilmektedir. Fiyat dahil tüm vaatlerimizin geçerililik süresi siparişin oluşturulduğu zaman (gün, saat ve dakika) itibariyle geçerlidir. SATICI eğitim tarihleri, eğitmen, eğitim yeri, eğitim süresi ve içerik ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belirtilen ücretlere KDV dahildir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER
5.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
5.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI namına ödememesi halinde, eğer ürünler iade edilebilir ürün statüsünde ise (Bu ürünler İptal & İade Koşullarında ayrıca belirtilmektedir.) ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Ancak cayma hakkının kullanılamayacağı eğitim ve öğretim faaliyetlerinde (Bu ürünler İptal & İade Koşullarında ayrıca belirtilmektedir.) belirtilen ürün veya hizmet satın alması yapılmışsa, ALICI bu bedelin geri ödenmesini talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. ALICI alınan mal veya hizmet bedelinin SATICI tarafından, yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, alacak olarak kaydedilmesini beyan eder. ALICI Kart numarasının değişmesi, son kullanma tarihinin geçmesi, çalınması, kaybolması durumunda, gerekli yerlere yasal başvuru yapacağını, SATICI’nın bu durumla ilişkilendirilmeyeceğini kabul eder. Ayrıca ALICI önceden vermiş olduğu ödeme tarihinde, ödemenin iptalinin istenmesi veya ödenmemesi gibi isteklerinden feragat ettiğini, sipariş vermesi suretiyle kabul ve taahhüt eder. SATICI gerek görülmesi durumunda ALICI’ya ödemeyi internetten yaptığına ve iade etmeyeceğine dair Ödeme Formu doldurma ve onay isteme hakkını saklı tutar.
5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın satınaldığı ve İptal & İade Koşullarında Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlarda belirtilen ürünler hariç olmak kaydıyla, siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Eğer kredi kartıyla ödeme yapılmışsa aynı kredi kartına iadesi gerçekleştirilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve diğer vergiler sair yasal yükümlülükler iade edilmez.
5.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6 –ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1- ALICI, eğitim içeriğinde öğrenmiş olduğu bilgileri ve teknikleri kesinlikle diğer insanları manipüle edici ya da zarar verecek şekilde kullanmayacaktır. Bu maddenin ihlali söz konusu olduğunda sertifikaları ve/veya diplomaları iptal edilecektir ve sertifikalarını derhal SATICI’ya iade edecektir.
6.2- ALICI, satın aldığı eğitimin içeriğinin terapi amaçlı bir eğitim olmadığını; kişisel gelişim, danışmanlık ve eğitime destek amaçlı bir program olduğunu kabul eder.
6.3- ALICI, yararlanacağı eğitime başlarken fiziksel ve zihinsel sağlığının ve psikolojisinin iyi olduğunu kabul eder. Bu konuda en ufak bir şüphe durumunda bir (doktor, psikiyatrist vb.) profesyonelin görüşünü alması gerektiğinin bilincinde olduğu ve herhangi bir şekilde doktor ya da psikiyatrist tarafından eğitime katılmasında sakınca görülmediğini kabul eder.
6.4- ALICI, SATICI’nın eğitim ve danışmanlık ile ilgili bir garanti vermediğini kabul eder.
6.5.- ALICI, Uzman Sertifika markasının ve eğitimlerinin tüm mali ve manevi haklarının SATICI’ya ait olduğunu kabul eder. ALICI, Uzman Sertifika adı ile ofis açma yetkisinin yalnızca Uzman Sertifika bayi ve temsilcileri’ne ait olduğunu kabul eder. Uzman Sertifika; Türk Patent Enstitüsü tarafından marka korumasına sahiptir ve tüm hakları SATICI’ya aittir.
6.6- ALICI prosedürü tamamlaması halinde SATICI’dan alacağı sertifika ve/veya diplomalar ile devletin kanunlarla tıp okumuş kişilere verdiği yetkinlikte belirlediği tedavi amaçlı terapi ve hipnoterapi yapamayacağını kabul eder.
6.7- ALICI, eğitim aşamalarını tamamlaması halinde verilen sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı ile hiçbir bağlantısı olmadığını kabul eder.
6.8- ALICI, SATICI’dan aldığı eğitim programının içinde verilecek olan eğitim materyallerini (CD-DVD-manuel-uygulama kitapçığı) hiç bir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz. ALICI herhangi bir şekilde söz konusu materyalleri kopyaladığı takdirde bu ürünlerle ilgili SATICI’nın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları ile yoksun kalınan kazancı tazmin edeceği gibi cezai yaptırımlarla da karşı karşıya kalacaktır.
6.9- ALICI, senet veya taksitle ödeme yapıyor ise taksitlerini zamanında ödeyeceğini kabul eder. Eğer taksidinin bir tanesini bile aksatırsa kalan diğer taksit tutarlarının muaccel hale geleceğini kabul eder.
6.10- ALICI, SATICI’ya ödeme karşılığında üye olduğu takdirde bu üyeliğin 1 yıl sürdüğünü ve yıllık üyelik aidatını ödüyor olması durumunda üyelik hakkının devam edeceğini kabul eder.
6.11- ALICI, SATICI’dan aldığı eğitim programı ile ilgili haklarını 1.derece akrabaları dahil kimseye devir edemeyeceğini kabul eder.
6.12- ALICI, satın aldığı eğitim setinin içeriği ve mahiyeti hakkında detaylı olarak bilgilendirildiğini ve satın aldığı ürün hakkında her türlü açıklamanın kendisine yapıldığını kabul ve beyan eder.

MADDE 7 – DİĞER HUSUSLAR
7.1 – TEMERRÜD
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Ödemede herhangi bir gecikme durumunda aylık döviz bazında %5, TL bazında %10 faiz uygulanacaktır.
7.2 – YETKİLİ MERCİLER
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
7.3 – YÜRÜTME
Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.
7.4 – GEÇERLİLİK
Bu sözleşme siparişin gerçekleştiği tarihte ALICI’ya bildirilmiş olup, İptal & iade Koşulları bu sözleşmenin bir eki olmak üzere sözleşme 7 ana maddeden ve 28 alt maddeden oluşmaktadır.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İPTAL & İADE KOŞULLARI

uzmansertifika.com üzerinden online olarak satın alacağınız eğitimler ve ürünler imalatçı ve ithalatçı firma garantisi altındadır. Satın aldığınız ürün ile beraber yollayacağımız fatura, bu ürünler için garanti belgesi yerine geçmektedir. Bu sebeple tarafımızca sizlere yollanacak olan faturaları lütfen özenle saklayınız. Ürünlerimizi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

1. Cayma Hakkı
Almış olduğunuz eğitime başlamadan ya da ürünü ambalajını açmadan, kullanmadan, bozulmasına imkan vermeden teslim tarihinden itibaren (7) gün içinde iade edebilirsiniz. Ürünü iade etmeden önce iade nedeninizi belirterek fatura numaranız ve sipariş numaranızı içeren bir email ile destek@uzmansertifika.comadresine gönderiniz veya www.uzmansertifika.com web sitesinde Teknik Destek Formu üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.  Uzman Sertifika iletişim kanallarımıza gönderdiğiniz e-mail veya faksın iletilmesi sonrasında sizinle temasa geçecek, ürünlerin iade süreçleri hakkında sizleri bilgilendirecektir. Ürünle beraber adınıza kesilen faturada tarafımıza geri gönderilmelidir. İade edilen ürün yerine bir başka ürün veya ürünün bedeli kredi kartınıza iade edilecektir. İade nedeniyle ödenecek taşıma masrafları tarafınızdan karşılanacaktır.

2. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar, tek kullanımlık mallar, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen mallar ve her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıda belirtilen mallar veya hizmetlerde cayma hakkının kullanılması, söz konusu bir mal ise ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun esaslarına göre “Ayıplı Mal” tanımına uymayan ve ambalajı açılmış veya bozulmuş ürünlerin değişimi ve iadesi yapılmaz.
Her türlü yazılım ve programlar,
DVD,VCD,CD, kaset ve bunun gibi medyalar,
Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri,
Her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri, seminer, kurs vb. eğitim sonrasında verilen bilgiler geri alınamayacağı için iade edilemez, ücret iadesi yapılmaz,
Kapora bedeli ücret iadesi yapılmaz.
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir,
Eğitimin gerçekleştiği platform üzerinde oluşacak teknik sorunlar cayma hakkına sebep gösterilemez. SATICI bu sorunları gidermek ve ALICI’ya eğitim sürelerini ve dökümanlarını belirlediği süre içerisinde tamamlamak ile yükümlüdür.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda da cayma hakkı kullanılamaz.

3. Taşıma Sırasında Hasar Görmüş Ürünler
Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız kargo yetkilisi önünde açıp kontrol etmeniz gerekmektedir. Eğer üründe bir tahribat mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız. Ürünün iadesi ancak varsa hediyesi ve ürünün bütün standart aksesuarları; ambalajları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri faturası ile birlikte geri gönderildiğinde alınmaktadır.

4. Hatalı Ürünler
Teslimat sırasında fark edilemeyip uygulamada meydana çıkan hatalı ürünleri hatalarını belirterek fatura ve sipariş numaralarınızı içeren e-maili destek@uzmansertifika.com adresine gönderiniz veya Uzman Sertifika iletişim kanalları ile irtibata geçiniz. İade gerekçeniz uygun görülürse faturayı iade edilen ürün ile birlikte gönderdikten sonra hatalı ürün yenisi ile değiştirilecektir. İade nedeniyle ödenecek taşıma masrafları sizin tarafınızdan karşılanacaktır.

5. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Eğitimden Önce İptal Durumu
Sadece kurs, eğitim, kongre, sempozyum, konferans katılımı içeren kayıtlarda uygulanacak işlemler ;
Etkinliğin başlayacağı tarihe30 gün kala: Toplam ücretin%20’si oranında,
29-15 gün kala: Toplam ücretin%30’u oranında,
14-7 gün kala: Toplam ücretin%50’si oranında kesinti yapılır.
6 gün veya daha az bir süre kalmış ya da eğitim başlamış iseher ne sebep gösterilirse gösterilsin, herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
Ayrıca ödenen kapora bedeli yanar veücret iadesi yapılmaz.

6. Eğitim Süreleri
Aşağıdaki listede eğitim süreleri bulunmaktadır. Kullanıcı, bu süreler hakkında bilgi sahibi olduğunu taahhüt eder.

NoEğitimin AdıVideo SüresiVideo SayısıSunum Sayısı
1Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Sertifika Programı880 dk4564
2Hasta Kabul Sekreterliği Sertifika Programı750 dk4534
3Hasta ve Yaşlı Bakımı Sertifika Programı942 dk8986
4Sağlık Kurumları Yöneticiliği Sertifika Programı789 dk 4340
5Anatomi ve Fizyoloji Sertifika Programı396 dk2216
6Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Sertifika Programı500 dk2117
7Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi Sertifika Programı367 dk1918
8Sağlık Hizmetlerinde İletişim Sertifika Programı102 dk44
9İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı358 dk2222
10Satış Danışmanlığı Sertifika Programı206 dk300
11Proje Yazımı ve Yönetimi Sertifika Programı223 dk2231
12Dış Ticaret Sertifika Programı330 dk3030
13Halkla İlişkiler Sertifika Programı378 dk3030
14İşletme Yönetimi Sertifika Programı (Mini MBA)1249 dk10079
15Liderlik ve Yöneticilik Sertifika Programı201 dk1717
16Kalite Kontrol Yönetimi Sertifika Programı248 dk1720
17Ar-Ge Yönetimi Sertifika Programı273 dk1610
18NDT Tahribatsız Muayene Sertifika Programı479 dk338
19Yalın Üretim Sertifika Programı149 dk1010
20ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifika Programı261 dk99
21ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Sertifika Programı121 dk55
22OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı98 dk44
23ISO 19011 İç Denetçi (Tetkikçi) Sertifika Programı38 dk11
24ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifika Programı64 dk44
254-6 Yaş Grubu Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri377 dk3738
26Çocuk Gelişimi Uzmanlığı Sertifika Programı377 dk3030
27Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı Sertifika Programı203 dk17 +317 +3
28Hukuk Asistanlığı Sertifika Programı549 dk3030
29Büro Yönetimi Sertifika Programı298 dk2020
30Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı298 dk2020
31Evde Çocuk Bakımı Sertifika Programı84 dk99
32Akademik Makale Yazımı Eğitimi926 dk3923
33Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Sertifika Programı726 dk544
34SolidWorks Sertifika Programı271 dk720
35Microsoft Office 2016 Sertifika Programı627 dk480
36Microsoft Office Excel 2016 Sertifika Programı254 dk190
37Microsoft Office Word 2016 Sertifika Programı260 dk160
38Microsoft Office PowerPoint 2016 Sertifika Programı113 dk130